Sylabusy WL-S 2017-18

I rok

- Język polski dla obcokrajowców
- Anatomia prawidłowa człowieka
- Biologia molekularna - genetyka 
- Histologia z embriologią
- Język angielski
- Język łaciński
- Pierwsza pomoc medyczna
- Przedmiot humanistyczny Filozofia medycyny
- Przedmiot humanistyczny Historia sztuki 
- Przedmiot humanistyczny Podstawy psychologii lekarskiej
- Przedmiot humanistyczny Socjologia medycyny
- Przysposobienie biblioteczne
- Psychologia kliniczna 
- Statystyka medyczna
- Technologie informatyczne 
- Wychowanie fizyczne 
- Wychowanie fizyczne - semestr zimowy 
- Protetyka przedkliniczna
- Ergonomia
- Historia medycyny 
- Podstawy chemii  medycznej 

 

II rok

- Biochemia
- Chirurgia eksperymentalna i biomateriały
- Endodoncja przedkliniczna 
- Fizjologia narządu żucia
- Fizjologia 
- Histologia z embriologią
- Immunologia
- Materialoznawstwo stomatologiczne
- Medycyna ratunkowa
- Mikrobiologia
- Mikrobiologia jamy ustnej
- Orzecznictwo
- Prawo i etyka w stomatologii
- Promocja zdrowia jamy ustnej
- Propedeutyka ortodoncji
- Rehabilitacja
- Stomatologia zachowawcza_przedkliniczna
- Stomatologia społeczna

 

III rok

- Chirurgia ogólna
- Chirurgia stomatologiczna 
- Choroby wewnętrzne
- Farmakologia
- Fizjologia ciąży
- Neurologia 
- Okulistyka
- Onkologia
- Patofizjologia
- Patologia jamy ustnej 
- Patomorfologia 
- Periodontologia przedkliniczna
- Protetyka
- Radiologia
- Radiologia stomatologiczna
- Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
- Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 

IV rok

- Chirurgia stomatologiczna
- Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Choroby błony śluzowej jamy ustnej
- Choroby wewnętrzne
- Choroby zakaźne
- Dermatologia z wenerologią 
- Onkologia
- Ortodoncja
- Otolaryngologia
- Pediatria
- Periodontologia 
- Protetyka stomatologiczna (2)
- Protetyka stomatologiczna 2
- Protetyka stomatologiczna 3
- Radiologia szczękowo-twarzowa 
- Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna 
- Stomatologia zachowawcza z endodoncją

 

V ROK

- Anestezjologia i intensywna terapia
- Chirurgia stomatologiczna
- Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Choroby błony śluzowej jamy ustnej 
- Fakultet - stomatologia estetyczna 
- Farmakologia kliniczna
- Gerostomatologia 
- Lasery
- Medycyna sądowa
- Ortodoncja 
- Periodontologia
- Protetyka
- Stomatologia dziecięca i prof. stom.
- Stomatologia zachowawcza z edodoncją
- Stomatologia zintegrowana  wieku dorosłego - implantologia
- Stomatologia zintegrowana  wieku dorosłego
- Stomatologia zintegrowana  wieku dziecięcego