Sylabusy WL-S 2018-19

I rok

1.Biologia molekularna_genetyka
2.Biofizyka
3.Anatomia człowieka
4.Histologia z embriologią 
5. Pierwsza pomoc medyczna
6.Protetyka stomatologiczna przedkliniczna_I
7.Ergonomia
8.Podstawy chemii medycznej
9.Przedmiot humanistyczny Filozofia medycyny
9.Przedmiot humanistyczny Historia sztuki
9.Przedmiot humanistyczny Socjologia medycyny
10.Historia medycyny
11.Zdrowie publiczne
12.Technologie informacyjne
13.Statystyka medyczna
14.Psychologia kliniczna
15.Jezyk lacinski
16.Język angielski
17.Wychowanie fizyczne
18. Przysposobienie biblioteczne

II rok

1.Stomatologia społeczna
2.Mikrobiologia
3.BIOCHEMIA
4.Fizjologia człowieka
5.Histologia z embriologią
6.Fizjologia narządu żucia
7.Materialoznawstwo stomatologiczne
8.Stomatologia zachowawcza_przedkliniczna
9.Endodoncja przedkliniczna
10.Immunologia
11.Prawo i etyka w stomatologii
12.Chirurgia Eksperymentalna i Biomateriały
13.Promocja zdrowia jamy ustnej
14.Mikrobiologia jamy ustnej
15. Medycyna katastrof i medycna ratunkowa
16.Rehabilitacja
17.Propedeutyka ortodoncji-fakultet
18.Orzecznictwo

III rok

1.Patomorfologia
2.Patofizjologia
3.Farmakologia
4.Chirurgia_ogólna
5.Radiologia
6.Onkologia ogólna
7.Choroby wewnętrzne
8.Fizjologia ciąży
9.Stomatologia zachowawcza z endodoncją (kariologia cz.1)
10.Protetyka stomatologiczna(2) przedkliniczna
11.Chirurgia stomatologiczna przedkliniczna
12.Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
13.Patologia jamy ustnej
14.Radiologia stomatologiczna przedkliniczna
15.Neurologia
16.Okulistyka
17.Periodontologia przedkliniczna

IV rok

1. Onkologia
2.Choroby wewnętrzne
3.Choroby zakaźne
4.Pediatria
5.Otolaryngologia
6.Dermatologia z wenerologią
7.Stomatologia zachowawcza z endodoncją
8.Protetyka stomatologiczna(2)
9.Protetyka stomatologiczna 2
10.Choroby błony śluzowej jamy ustnej
11.Periodontologia
12.Chirurgia stomatologiczna
13.Chirurgia szczekowo-twarzowa
14.Ortodoncja
15.Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
16.Radiologia szczekowo-twarzowa

 

V rok

1.Stomatologia zachowawcza z endodoncją
2.Protetyka stomatologiczna (2)
3.Chirurgia Stomatologiczna
4.Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
5.Periodontologia
6.Choroby błony śluzowej jamy ustnej
7.Chirurgia szczekowo-twarzowa
8.Ortodoncja
9.Gerostomatologia
10.Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego-V
11.Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego-V
12.Fakultet_Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
12.Fakultet_medycyna regeneracyjna
12.Fakultet_stomatologia estetyczna
13.Medycyna sądowa
14.Anestezjologia i Intensywna Terapia
15.Farmakologia kliniczna