I rok

1.Biologia molekularna, genetyka
2.Biofizyka
3.Anatomia człowieka
4.HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIA
5.Pierwsza pomoc medyczna
6.Protetyka przedkliniczna
7.Ergonomia
8. Podstawy chemii medycznej
9.Przedmiot humanistyczny Filozofia medycyny
9.Przedmiot humanistyczny Historia sztuki
9.Przedmiot humanistyczny Socjologia medycyny medycyny
9.Przedmiot humanistyczny Współczesna filozofia ciała
10.Historia medycyny
11. Zdrowie publiczne
12.Technologie informacyjne
13. Statystyka medyczna
14.Psychologia kliniczna
15. Język łaciński.doc
16.Język angielski
17.Wychowanie fizyczne
18. Przysposobienie biblioteczne
 

II rok

1.Stomatologia społeczna
2.Mikrobiologia
3. Biochemia
4.Fizjologia człowieka
5.HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIA
6. Fizjologia Narządu Żucia
7. Materialoznawstwo
8. Stomatologia zachowawcza przedkliniczna
9. Endodoncja przedkliniczna
10. Immunologia
11.Prawo i etyka w stomatologii
12. Chirurgia eksperymentalna i biomateriały
13.Promocja zdrowia jamy ustnej
14. Mikrobiologia jamy ustnej
15.Medycyna katastrof i medycna ratunkowa
16. Rehabilitacja
17. Propedeutyka_ortodoncji-fakultet
18. Orzecznictwo

 

III rok

1. Patomorfologia
2.Patofizjologia
3.Farmakologia
4. Chirurgia ogólna
5.Radiologia ogólna
6.Onkologia
7.Choroby wewnętrzne
8. Fizjologia ciąży
9. Stomatologia zachowawcza z endodoncją (kariologia cz.1)
10.Protetyka (2)
11. Chirurgia stomatologiczna przedkliniczna
12. Patologia jamy ustnej
13.Radiologia stomatologiczna przedkliniczna
14.Neurologia
15. Okulistyka
16. Periodontologia przedkliniczna

IV rok

1.Onkologia
2. Choroby wewnętrzne
3. Choroby zakaźne
4. Pediatria
5.Otolaryngologia
6. Dermatologia z wenerologią
7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
8.Protetyka 2
9.Protetyka 3
10.Choroby błony śluzowe jamy ustnej
11. Periodontologia
12. Chirurgia stomatologiczna
13. Chirurgia szczękowo-twarzowa
14.Ortodoncja
15.Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
16. Radiologia szczękowo-twarzowa
 

V rok

1.Stomatologia zachowawcza z endodoncją
2.Protetyka 2
3. Chirurgia stomatologiczna
4. Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna
5.Periodontologia
6.Choroby błony śluzowe jamy ustnej
7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
8.Ortodoncja
9. Gerostomatologia
10. Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego
11. Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego
12. Fakultet_Chirurgia Plastyczna i Rekonstrukcyjna
12. Fakultet_Medycyna_Regenerecyjna
12.Fakultet- stomatologia estetycznai cyfrowa
13. Medycyna sądowa
14.Anestezjologia i intensywna terapia
15.Farmakologia kliniczna
16. Laseroterapia
17. Implantologia
18. Kompetencje miękkie w stomatologii