Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 
 
Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym
prof. dr hab. Tomasz Konopka
Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim
dr hab. Maciej Dobrzyński prof. uczelni

Zdjęcia: T. Walów