Wydział Lekarsko-Stomatologiczny


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
 

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith
 
 

Zdjęcia: Paweł Golusik