Wydział Lekarsko-Stomatologiczny


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
 

Prodziekan ds. Naukowych
dr hab. Oktawia Mazanowska
 

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim
prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith
 

Prodziekan ds. Studenckich
dr n. med. Jan Nienartowicz
 
 

Zdjęcia: Paweł Golusik