Zakład Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

ul. Chałubińskiego 2, 50-368 Wrocław
tel./faks: 71 734 24 83

Kierownik Zakładu
dr hab. Marek Bochnia, prof. nadzw.